بـــــــرای تـــــمام نـــــآ تـــمام من
هنری.خاص .عکس های هنری

"دل"

جای خوبی برای پیــــــله کردن نیــــست....

من عــــزادار همـــــــه پروانــــــه های جهــــــانم....

قلب.قلب های زیبا.رویایی

این اسمش دله...

اگه می فهمید که میشد مغز...

دلــــــــه

نمــــی فـــــــهمه....

عاشقانه.زیبا.دختر.قلب

من هر روز از خودم می پرسم ؟!!

اینها که می گویند نوشته هایم زیباست ! ...

اگر ...

چشمهای تو را میدیدند !

چه میگفتند !؟؟

اس ام اس های عاشقانه و رمانتیک, تصاویر رمانتیک, تصاویر عاشقانه و رمانتیک, جملات زیبای عاشقانه و رمانتیک, دختر و پسر رمانتیک, دختر و پسر عاشقان�

نامـــــــــــردها...

چنــــــــــد بغـــــــض به یک گـــــــــلو؟!

عکس هنری,نایت گالری,night gallery ir,گالری عکس نایت اسکین,عکس های عاشقانه,عکسهای زیبا

آقـای ِ شهـردار!

بـگوییـد

ایـن قـدرعـوض نکـننـد،

رنـگ و روی ِ ایـن شـهرِ لـعنتـی را ...

ایـن پیـاده رو هـا ...

میـدان هـا ...

رنـگ و روی ِ دیـوار هـا ...

خـاطراتـم دارنـد از بیـن می رونـد ...

عاشقانه.زیبا.دختر.قلب

پــــی کــلام نگرد؛

آنـــچه میخــــــواســتـــی نگـــــاهـت گفــــت .....

دوشنبه بیست و ششم تیر ۱۳۹۱ 15:43 |- اقبال -|

حالم خوب است امّا

دلتنگ آن روزهایی شده ام که

میتوانستم از ته دل بخندم ... !

 

هی غریبه !

دست روی کسی گذاشتی که همه دنیامه !

بی وجدان !

اینقدر راحت بهش نگو " عزیزم " ...

من درد میکشم اما تو چشمهایت را ببند !

سخت است بدانم

میبینی و بی خیالی ...

حس میکنم دنیا خالیست !

مگر تو چند نفر بودی لعنتی ... ؟!

یک عمر صرف کردم ؛

داشتنت ماضی بود ،

آن هم بعید ...

 

همه میدانند من سالهاست چشم به راه کسی

سرم به کار کلمات خودم گرم است .

تو را به اسم آب ،

تو را به روح روشن دریا ، به دیدنم بیا ،

مقابلم بنشین ،

بگذار آفتاب از کنار چشمان کهنسال من بگذرد .

من به یک نفر از فهمِ اعتماد محتاجم .

من از این همه نگفتنِ بی تو خسته ام ،

خرابم ، ویرانم ،

واژه برایم بیاور بی انصاف !

 

عشق چیز عجیبی نیست عزیز دلم !

همین است که

تو دلت بگیرد و من نفسم ...

 

هر چند لیاقت نداشتم پیامبرت باشم

اما به بیابان اگر رفتم

برای نزولت دعا میکنم ،

باران من ...


نقاش خوبی نبود........

اما...........


راهش را خوب کشید و رفت.........

پنجشنبه بیست و دوم تیر ۱۳۹۱ 20:59 |- اقبال -|

بی عنوان
بی رعایتِ اصول
بی مقدمه
بی چکیده
بی فصلهای
بی خودی
بی نتیجه گیری
مضحک
بی منابع و ماخذ

((دوستت دارم
))

بگذار
دیگران
به تحقیق
های بی تحقق
ادامه
دهند............!
این
بهترین
پایان نامه ی جهان است!

 

 

 

رقـص نمـی دانـمــ ...

امـا هـر شـب

به سـاز ِ خیـال ِ تو مـی رقـصـمــ ..

 

 

انگشتت را هرجای نقشه خواستی بگذار

فرقی نمی کند

تنهایی من عمیق ترین جای جهان است

و انگشتان تو

هیچ وقت

به عمق فاجعه پی نخواهند برد

 

 

 

تـــــــو صـــــادقانـــه


دروغ بـــگــو


مـــن عــــاشقانـــه


کـــاری خواهم کــرد


مـــــاه


همیشــه پشــت ابــر بمــاند!!

 

در عصر آهن و سنگ

در عصر مرگ و وحشت

در عصر قحطی و گرسنگی

من.....

چه کودکانه......

در پی عشقم............

 

 

خوب میدانمآخر یک روز خفه میشوم

از بس دردهایم را

نجویده قورت میدهم...

 

می گویند ساده ام

میگویند تو مرا با یک جمله... یک لبخند...

به بازی میگیری؛

میگویند؛ ترفندهایت،شیطنت هایت

و دروغ هایت را نمی فهمم؛

میگویند ساده ام؛

اما تو باور نکن...

من فقط دوستت دارم؛همین...

و آنها این را نمیفهمند...!

 

 

تبر ی برداشته به بزرگی بزرگ

تبری که میخواهد با آن دل برکند!

دل میکنی!

دلی را که میکنی خونش خشک شده!!!

یکشنبه هجدهم تیر ۱۳۹۱ 18:55 |- اقبال -|

ϰ-†нêmê§